ZvezdaraLUX - Uvek tu za vas!

Palijativna nega dom za stare

Palijativna nega doma za stare Zvezdara LUX je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih

Palijativno zbrinjavanje podrazumeva brigu o pacijentu i samu uslugu palijativnog zbrinjavanja, od trenutka postavljanja dijagnoze bolesti pa do kraja.

U našem staračkom domu Zvezdara LUX, posebno opremljene prostorije sa specijalnim automatizovanim krevetima na nepokretne korisnike, pružaju mogućnost celokupne nege i lečenja pacijenata u terminalnoj fazi malignih kao i drugih hroničnih bolesti. Nastoji se da se ubalži bol i podigne kvalitet života pacijenata.

Palijativna nega doma za stare

  • NE odnosi se samo na starije bolesnike, već na obolele od neizlečivih bolesti svih životnih doba
  • NE odnosi se samo na bolesnike s rakom (oko 50%), već na obolele od brojnih drugih neizlečivih bolesti-progresivnih hroničnih nezaraznih bolesti (posebno neuroloških);
  • NIJE pasivan pristup, već aktivna sveobuhvatna zaštita
  • NE postoji palijativna zaštita bez multidisciplinarnog, posebno edukovanog tima;

Simptomi teških i neizlečivih bolesti neminovno se vremenom pogoršavaju, a pacijenti koji od njih boluju, kao i najbliži članovi porodice pritom pate. Za palijativno zbrinjavanje u okviru našeg doma za stare Zvezdara LUX, vašim najbližima je svakodnevno na raspolaganju tim stručnjaka.

  • LEKARI I MEDICINSKE SESTRE
  • NEGOVATELJICE
  • FIZIOTERAPEUT
  • SOCIJALNI RADNIK
  • SANITETSKI PREVOZ

Cena palijativne nege

Cena palijativne nege dogovorena na prijemu u dom za stare Zvezdara LUX se ne menja ako dođe do potrebe za većim stepenom nege uzrokovanim pogoršanjem zdravstvenog stanja korisnika.

Pozovite nas kako bi vam odgovorili na sva pitanja:
+381 (0)61 237 2 237
+381 (0)64 958 0 790

Dom za stare Zvezdara LUX  radi na osnovu rešenja Ministarstva rada i socijalne politike broj 022-02-00095/2020-19

© 2019 Dom za stare Zvezdara LUX | Sva prava zadržana.
Powered by konceptMB