ZvezdaraLUX - Uvek tu za vas!

O nama

O nama

Mi pruzamo negu

Naš uspeh kao kompanije pratimo do jednostavne i trajne filozofije da je starenje DAR. Bogatstvo znanja i iskustva koje dolazi s godinama je poklon pojedincu i porodici. Mi u našem domu za stare radimo na stvaranju okruženja koje podržava um i srce, kao i telo.

Savremeni princip zdravstvene nege, pravilno pozicioniranje i prevencija dekubitisa kod nepokretnih bolesnika. Tretiranje dekubitnih i ulkusnih rana, svakodnevni fizikalni tretman, Holisticki protokoli i nega bolesnika u terminalnim fazama bolesti, primena oksigeno terapije.

Zdravstveno vaspitni rad sa korisnicima, psihološka podrška, podrška osobama ometenim u razvoju (Daunov sindrom, oligofrenija i Autizam) sa migućnošću korelacije sa centrima za socijalni rad radi uključivanja u radne terapije.

Dom za stare Zvezdara LUX  radi na osnovu rešenja Ministarstva rada i socijalne politike broj 022-02-00095/2020-19

© 2019 Dom za stare Zvezdara LUX | Sva prava zadržana.
Powered by konceptMB