• Dodatne usluge su regulisane ugovorima sa referentnim ustanovama kao i sa drugim pravnim licima.
  • Frizer, kozmetičar, manikir…… mogu biti pozvani po želji korisnika uz određenu nadoknadu.
  • Ugovor sa pogrebnim preduzećem
  • Ugovor sa laboratorijom (dogovorene minimalne cene usluga za korisnike doma Zvezdara LUX).

Dom za stare Zvezdara LUX  radi na osnovu rešenja Ministarstva rada i socijalne politike broj 022-02-00095/2020-19

© 2019 Dom za stare Zvezdara LUX | Sva prava zadržana.
Powered by konceptMB